Seepsula.fi – kiviaineskaupan digitalisointi 

Toteutimme Seepsula.fi -verkkopalvelun laajan verkkokauppapohjaisen uudistuksen. 
Seepsula on Suomen modernein, turvallisin ja tehokkain kiviainesyritys, joka on määrätietoisesti investoinut toimintansa kehittämiseen kaikilla osa-alueilla. Tehokkuus ja vastuullisuus kulkevat Seepsulassa käsi kädessä. 

Linkki palveluun: seepsula.fi/

Seepsula.fi – Suomen asiakaslähtöisin kiviainesten verkkokauppa

Seepsulan verkkokauppa on luotu asiakas edellä. Asiakaspolut sekä epävarmalle pienrakentajalle että määrätietoisella suurasiakkaalle on suunniteltu selkeiksi ja johdonmukaisiksi. Tuotteista ja niiden käyttötarkoituksista on tarjottu kattavasti tietoa. 

Seepsulan erityispiirteet näkyviin

Sivustolla on korostettu yrityksen erityispiirteitä: Rikasta historiaa 100 % suomalaisomisteisena perheyrityksenä, mittavia ponnistuksia vastuullisuuden eteen sekä moninkertaisesti palkitun Senkkerin kiviainestehtaan toimintaa. Näin sivusto ei ole ainoastaan verkkokauppa, vaan myös kanavan muulle yritysviestinnälle. 

Määrittely ja konseptisuunnittelu

Päätimme Seepsulan kanssa luoda yhden, WordPressille rakentuvan sivustokokonaisuuden, joka sisältää sekä yritysesittelyn että verkkokauppakokonaisuuden. Siirtymät informatiivisista sisällöistä ostotilanteeseen haluttiin saumattomaksi, ilman että erillistä verkkokauppasivua tarvitaan.

Sivuilla näkyy vahvasti Seepsulan oma ilme ja vankka historia perheyrityksenä. Verkkokauppa on selkeästi kohdistettu erityisesti pienrakentajille, mutta sivuston kautta tarjouksia pyytävät myös isot yritysasiakkaat. 

Sisällön suunnittelu ja tuotanto 

Sivustokokonaisuudesta kartoitettiin sisältösuunnitelma, jota varten sisältösuunnittelijamme haastatteli Seepsulan tuotepuolen asiantuntijoita. Hän varmisti tuotteiden käyttötarkoitukset, jotta ne voitiin kategorisoida ja linkittää sivustolla oikein. Sisältö kattoi varsinaisten tuotteiden lisäksi myös ohjaavat käyttöliittymätekstit, informoivat artikkelit, taustatieto yrityksestä ja sen historiasta, 3d-kuvituksia, tuotekuvat ja kuvituskuvia Seepsulan toiminnasta. 


Ulkoasu ja käyttöliittymä 

Verkkosivuston ilme ja käyttöliittymä perustuivat Seepsulan olemassa olevaan yritysilmeeseen. Verkkosivuston teema ja ulkoasu räätälöimme juuri asiakasta varten yksilöllisiksi.

Toteutimme valokuvat ja 3d-mallinnukset asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käyttöliittymäsuunnittelussa keskityimme erityisesti ostopolun selkeyteen ja johdonmukaisuuteen, jossa onnistuimme muun muassa toteuttamalla laskurin, jolla voi kätevästi laskea tarvitsemansa kiviainesten määrän. 

WordPress + WooCommerce + integraatio toiminnanohjaukseen 

Verkkokaupan toteutettiin WordPressillä ja WooCommercella, joiden lisäksi iso osa kaupan toiminnallisuuksista käyttää myös Seepsulan ERP-järjestelmää. Täysin räätälöidyn teeman lisäksi käytössä on myös verkkokauppaa varten ohjelmoituja lisäosia, joilla on saatu toteutettua verkkosivuston vaatimia toiminnallisuuksia – kuten esimerkiksi maksaminen ja luottotietojen tarkistaminen – omina helposti ylläpidettävinä kokonaisuuksinaan. 

WooCommercen lisäksi, sekä verkkokaupan ostoprosessissa että kirjautuneen käyttäjän toiminnallisuuksissa, on käytössä REST-rajapinta Seepsulan ERP:iin, jolla on toteutettu mm. hintojen laskeminen, tilausten luominen sekä omien käyttäjätietojen ja tilausten hallinta. Muita sivustolla käytössä olevia integraatioita ovat esimerkiksi Bamboran maksurajapinta, Asiakastiedon luottotietojen tarkistamisen rajapinta sekä postinumerorajapinta. 

Osana jatkuvaa kehitystä toteutimme Seepsulan kanssa laajan verkkokauppapohjaisen sivu-uudistuksen. Toteutimme myös Seepsulan sopimusasiakkaille suunnatun mobiilisovelluksen “Seepsula Pro”.