Polycon asiakasportaali

Suunnittelimme ja toteutimme ohjelmistotalo Polyconille asiakasportaalin asiakaskohtaisesti räätälöitynä WordPress-palveluna. 

Asiakasportaali 

Palvelu on tarkoitettu Polyconin asiakkaille jotka käyttävät heidän Effector -palveluansa. Asiakasportaalista löytyy käyttöohjeita, keskustelualue, tiedotteet, tuote-esittelyt, sekä tapahtumiin kuten webinaareihin ja käyttäjäpäiviin liittyviä materiaaleja ja kuvia. 

Suunnittelu 

Otimme Effector-palvelun oikeat käyttäjät mukaan suunnitteluprosessiin varhaisessa vaiheessa työpajan kautta. Koska toteutusprojekti haluttiin pitää kevyenä, lähestyttiin asiaa hyödyntämällä WordPressin lisäosaa. Tämän päälle luotiin käyttöliittymän ulkoasu noudattaen Polyconin brändiä ja yritysilmettä. Tarpeelliset lisätoiminnot räätälöitiin asiakaskohtaisesti. 

Etusivulle on nostettu tärkeät artikkelit ja uutiset, sekä uusimmat foorumin aiheet. Erityyppisille sisältönostoille on omat tyylinsä. Omasta profiilista voi helposti löytää omat topicit, ja suosikkeja pystyy tallentamaan. Käyttöliittymään on luotu mahdollisuuksia suodattaa sisältöä valittujen kategorisointien mukaisesti, ja mm. tukitiketit on värikoodattu ja kategorisoitu jotta ne olisi helppo löytyää myös hakutoiminnolla.

Toteutus 

Polyconin asiakasportaali on toteutettu käyttäen WordPress-sisällönhallintajärjestelmää. Teema on asiakaskohtaisesti räätälöity lapsiteema, jonka pohjalla on Sohovan oma, sisäisesti kehitetty WP-teema. Sivut alustetaan PHP-templaatissa. Suurin osa sivuista myös renderöidään PHP:lla, mutta osa , kuten versiotiedotteet ja tukitiketit, toistetaan Reactilla. Tukitikettejä voi suodattaa otsikon, päivämäärän, tilan ja tuotelinjan mukaan.  

Palvelu on integroitu, ja rajapinnat on suunniteltu yhdessä asiakkaan kanssa. Sisältöjä haetaan ja muokataan Effector-palvelun kautta. Keskustelufoorumin toteutuksen pohjalla on WordPress-lisäosa, jonka oletusteemaa on räätälöity asiakaskohtaisesti. Lisäksi teknisessä toteutuksessa on tehty tiettyjä Sohovan käytäntöjen mukaisia parannuksia mm. tietoturvaan.