Parempia työtapoja digiajalle

Osana jatkuvaa sisäistä kehitystämme olemme uudistaneet digitaalisten palveluiden suunnittelun prosessiamme. Haluamme siirtyä vesiputousmallista, jossa yksi työntekijä saa vaiheen valmiiksi ja ojentaa suunnitelmat seuraavalle, kohti aidosti yhtenäistä prosessia jossa tiimin jokainen jäsen työskentelee saman tuotteen parissa saavuttaen huipputason tehokkuudessa, laadussa ja kommunikaatiossa.

Tässä Agendan yhteisen työprosessin pääpointit:


1. Määrittele selkeästi

Tekninen suunnittelu tulee ottaa huomioon heti projektin alussa, kun asiakkaan kanssa käydään läpi vaatimuksia ja varhaisia suunnitelmia. Kaikki Agendan puolelta projektivastuulliset siis tietävät, mitä tullaan tekemään.


2. Versionhallinta kuntoon

Koodarit ovat ymmärtäneet hyvän työprosessin välttämättömyyden jo aikoja sitten. Digitaalisten palveluiden ja tiimityön kompleksisuuden takia on tärkeää tuottaa versiohistoria, ja nyt käytettävyys- ja ulkoasusuunnitelijamme ottavat kopin myös tästä velvollisuudesta. Käyttämämme työkalut ovat Git Source Tree, Bit Bucket ja Beanstalk.


3. Nopeasti koodiin

Heti kun vaatimukset ja perusrakenne on saatu määriteltyä siirrytään oikeaan ympäristöön tarkastella koodia, yleensä siis verkkoselaimeen. Tavoite on antaa suunnittelijalle helppo ja intuitiivinen tapa tehdä suunnittelutyö suoraan responsiivisen html:n ehdoilla, niin että missään vaiheessa ei siirrytä kokonaan tekniseen toteutukseen – tekninen toteutus alkaa heti alussa! Käyttämämme työkalu suunnitteluun on tällä hetkellä Webflow.


4. Monta tekijää, yksi tuote

Kun suunnittelutyö on pääosin tehty, voi verkkokehittäjä napata pallon ja alkaa luoda varsinaisia toiminnallisuuksia ja integraatioita oikeassa palvelinympäristössä. Samanaikaisesti suunnittelija voi jatkaa viimeistelyä työstämällä oikeita tyylitiedostoja.


5. Keskity ydinosaamiseesi

Suunnittelija on asiakkaan kontakti varmistamaan että palvelulle asetetut vaatimukset täyttyvät ja kaikki toimii kuten kuuluu. Kun suunnittelijan työn tulos on konkreettista koodia, kehittäjämme voi keskittyä vahvuusalueelleen, eli oikeiden teknisten kysymysten ratkomiseen, eikä hänen tarvitse käyttää aikaansa toiminnallisuus- tai tyyliseikkoihin – sitä varten meillä on suunnittelijoita!


Missä asiakkaan hyöty?

Työprosessin parantaminen on hyödyllistä monin tavoin. Kommunikaatio paranee, yllätyksien määrä vähenee ja turhaa tuplatyötä poistuu. Raja suunnittelijoiden ja toteuttajien välillä häivenee. Asiakkaalle edut ovat selkeät: Samaan aikaan sekä työn laatu että tehokkuus paranevat. Myös kommunikaatio paranee, sillä asiakas näkee jo varhain oikean toimivan (vaikkakin keskeneräisen) tuotteen, eikä pelkästään kuvia tuotteesta.


Skarppaa ja jatka skarppaamista

Olemme ottaneet työtapojemme kehittämisen jatkuvaksi tehtäväksi. Omat taitomme karttuvat, työkalut paranevat ja teknologia kehittyy. Odotamme innolla mitä uutta seuraavaksi tapahtuu.