Konversiopolun suunnittelu

Käyttäjäpolku, myyntipolku, konversiopolku, asiakaspolku – hyvällä lapsella on monta nimeä. Kyse on selkeästä ja tärkeästä asiasta jonka toimivuutta jokaisen yritysjohtajan kannattaa jatkuvasti mitata. Mikäli yrityksessä ei ole kyseistä polkua mallinnettu, on hyvä aika se ottaa työlistalle.

Konversiopolku voidaan määrittää koko myynnin ja markkinoinnin toiminnoista, mutta mikäli asia on uusi, voidaan sitä lähestyä pala kerrallaan. Tavoitteena on, että konversiopolku määritetään asiakkaan kanssa jokaisen digitaalisen projektin yhteydessä jotta me ja asiakas ymmärrämme paremmin palvelun tehtävät ja pystyy asettamaan palvelulle selkeämmät tavoitteet ja mittarit. Oleellista on, että konversiopolkua suunnitellessa tulevat selkeästi esille ne kohdat, joissa pystytään vaikuttamaan konversion toteuttamiseen. Näin saadaan käyttöön konkreettinen työkalu palvelun suunnittelua ja kehitystä varten.

Konversiopolun määrittelyn avulla pystytään löytämään mittauspisteet ja kehityskohteet.

Digitaalinen markkinointi tarjoaa huikean määrän vaihtoehtoja siitä, mihin investoida yrityksen markkinointi- ja myyntibudjettia. Investointien tavoitteet ovat myynnin kasvattaminen ja näkyvyyden lisääminen. Kartalle piirretään kaikki asiakkaalla käytössä olevat digitaalisen markkinoinnin sovellukset. Näistä keskeisin on yrityksen oma verkkopalvelu. Sovellukset yhdistetään toisiinsa niin että lopuksi tavotteenaamme on vahva ja yhtenäinen myynnin toteutuminen, joka myös tuottaa mitattavaa ja hyödynnettävää dataa. Seuraavassa vaiheessa paneudumme tarkemmin yksittäisten sovellusten rooleihin ja niistä saatuihin tuloksiin oman verkkopalvelun sisä ja ulkopuolella.

Konversiopolun piirtäminen kannattaa tehdä joko itse tältä istumalta, tai tulla keskustelemaan kanssamme miten Agenda pystyisi auttamaan teitä digitaalisen markkinoinnin suunnittelussa. Lupaan, että muutaman tunnin tapaaminen avaa silmänne, tuottaa loistavia ideoita ja selkeyttää mitä toimenpiteitä kannattaa lähteä puskemaan eteenpäin.