Kauppapolitiikka

Linkki palveluun: kauppapolitiikka.fi

Kauppapolitiikka on ulkoministeriön julkaisema kansainvälisen kaupan aikakauslehti. Kauppapolitiikka seuraa kansainvälisen kaupan ja talouden tapahtumia, jotka ovat tärkeitä Suomelle ja suomalaisyrityksille. Asioita avataan maantieteellisten alueiden ja kauppapolitiikan eri sektoreiden kautta. Lehden asiantuntijakirjoitukset välittävät keskeistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Suunnittelu   

Kauppapolitiikka uudistettiin samanaikaisesti sekä printti- että verkkomediana. Vastuualueenamme oli verkkoversion uudistus. Koko median sisällöllisen ja visuaalisen identiteetin uudisti viestintätoimisto Legendium. 

Verkkojulkaisun suunnittelussa lähdimme liikkeelle printtiversiota varten laaditusta sisältösuunnitelmasta. Suunnitelmaa muokattiin sopimaan paremmin verkkojulkaisemisen vaatimuksiin. Palvelun rakenne perustui sisältösuunnitelmaan. 

Palvelun ulkoasu noudatti uutta visuaalista identiteettiä, joka oli suunniteltu printtiversiota varten. 

Tekninen toteutus 

Verkkosivu on toteutettu WordPressillä, hyödyntäen seuraavia teknologioita: 

Gutenberg: Sisällön muokkaus lohkoina. Oma plugin muokkaa editorin ulkoasua ja lisää tarvittavat sisällönsyötölliset elementit (”Grid”, ”Picture”). 

ACF: Artikkelin metakenttien, kuten ”Kirjoittajan” tai kielen syöttö 

ReactJS: Dynaamisten artikkelinostojen renderöinti sekä editorissa että sivulla toteutetaan samalla React-komponentilla. 

Bootstrap: Responsiivinen ulkoasu taipuu sekä työpöytä- että tabletti- ja mobiilinäyttöihin.

Kuva: Kauppapolitiikan Guteberg-editori