Waltin verkkokaupan uudistus

Toteutimme laajan käyttökokemuksen tutkimus- ja kehitysprojektin Waltin verkkokauppaan. Verkkokaupassa käyttäjä voi ostaa arvoa tai kautta suoraan matkakorttiinsa sekä käyttöoikeutta kaupunkipyöriin. Waltin toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri Suomea.

  • Teimme kartoituksen käyttökokemuksesta palvelun parantamiseksi ja suunnittelimme sen pohjalta uudistuksen Waltti-verkkokauppaan.
  • Järjestimme kaksi työpajaa koko palvelun tärkeimpien käyttötapojen kartoitukseksi ja parantamiseksi
  • Loimme yhteisen käsityksen asiakkaan kanssa tärkeimmistä käyttäjäpoluista, arvioimme niiden toimivuuden ja tuotimme polkujen uudistusehdotuksen
  • Arvioimme palvelun saavutettavuuden
  • Suunnittelimme uuden visuaalisen ulkoasun sekä rakennesuunnitelmat palvelusta
  • Toteutimme klikkailtavan näköismockupin.
  • Loimme dokumentaation sivun ulkoasusäännöistä ja tuotimme Waltille Design System -ohjeiston

Kick off ja käyttäjäpolkujen kartoitus

Aloitimme projektin selvittämällä asiakkaan kanssa ensin polttavimmat kysymykset palvelusta. Kävimme läpi asiakaspalautteita ja haastattelimme Waltin yhteistyökumppaneita, Oulun kaupungin ja asiakaspalvelun edustajia. Tämän jälkeen suunnittelijamme kävivät läpi palvelua ja tekivät sisäistä arviointia sen toiminnasta.  Arvioinnin pohjalta suunniteltiin kaksi työpajaa, joissa käsiteltiin oleellisimmat asiakaspolut. Agenda tuotti taustoituksen pohjalta kaksi raporttia, joissa käsiteltiin polut ja niiden käytettävyys kohta kohdalta. Arvioinnin pohjalta muodostettiin myös suositukset käyttäjäpolkujen uudistuksesta. 

Saavutettavuusarviointi

Julkisena palveluna Waltti on velvoitettu tekemään sivustaan saavutettavan. Arvioimme sivuston saavutettavuutta AA-tasolla käyttäen WCAG 2.1 kriteeristöä. Tuotimme raportin, jossa käsiteltiin verkkokaupan kaikki sisältö ja sen saavutettavuuspuutteet. Annoimme myös suositukset korjaustoimista. 

Rakennesuunnittelu

Fasilitoimme Walttipalvelun omistavan LMJ:lle lyhyen osallistavan suunnittelusprintin, jossa loimme pohjan palvelu-uudistuksen rakennesunnitelmista. Paikalla oli LMJ:n palvelusta vastaavan tiimin lisäksi myös muita sidosryhmiä, mm. kehityksestä vastaavan Sofokuksen edustajia, Oulun kaupungin edustaja (etä) sekä esimerkiksi etuuspalveluiden asiantuntija. Sprintin suunnitelmien pohjalta loimme sivukartan, prosessikaaviot eri käyttäjäpoluista ja tärkeistä toiminnoista.

Ulkoasun uudistus ja klikkailtava mock-up

Kun palvelun informaatioarkkitehtuuri oli koostettu, jalostettiin se sivujen ulkoasusuunnitelmiksi. Ulkoasusuunnitelmat sisälsivät palvelun visuaalisen ilmeen uudistuksen, jotta palvelu vastaisi Waltin uutta graafista ohjeistoa. Suunnitelmat toteutettiin responsiivisesti sekä desktop -että mobiilikoossa.  Visuaalisista suunnitelmista luotiin klikkailtava näköismockup, jolla asiakas pääsi testaamaan, miltä uuden palvelun käyttäminen tuntuu. 

Design System

Koostimme visuaalisten suunnitelmien säännöistä dokumentaation, jossa käsiteltiin kaikki olennaiset elementit väreistä, fonteista ja peruselementeistä toistuvien interaktiivisten elementtien toimintaan. Ohjeistusta Waltti voi käyttää jatkossa digitaalisten tuotteidensa ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Siitä on Waltille myös hyötyä uudien digitaalisten tuotteen lanseeraamisessa, sillä sen pohjalta tehdyt tuotteet pysyvät yhdenmukaisina ja tunnistettavina.