PSET.fi WordPress -verkkosivusto

Pohjois-Suomen Energiatieto Oy

PSET eli Pohjois-Suomen Energiatieto Oy on valtakunnallinen energia-alan ICT-asiantuntija yritys, joka tuottaa palveluita omistajayhtiöilleen ja muille asiakkailleen. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat eri toimialoille, kuten energian, veden ja lämmöntuotannon aloille suunnatut pääkäyttäjä-, mittaus- ja asiakastietopalvelut. 

Työnantajamielikuvan kehittämistä

PSET strategian uudistamisen myötä yrityksen näkyvyyttä ja työnantajamielikuvaa haluttiin lähteä tietoisesti kehittämään. Uudistuksen aikana ajankohtaiseksi tulee luoda yritykselle uudet, tiiviit ja informatiiviset kotisivut ja parantaa yritys- ja työnantajamielikuvaa kertomalla avoimesti ja aktiivisesti yrityksen toiminnasta. 

Sivuston rakentamisen myötä haluttiin myös päivittää yrityksen ilmettä tähän päivään historiaa unohtamatta. Yritysilmeen ja sivuston valmistumisen myötä yrityksestä ryhdytään jakamaan tietoa ja rakentamaan positiivista kuvaa PSET:n toiminnasta sosiaalisessa mediassa.  

Informatiivinen WordPress-sivusto

Graafinen suunnittelijamme päivitti yrityksen värimaailmaa ja logon vastaamaan enemmän tätä päivää. Päivitetyn ilmeen pohjalta loimme PSET:lle yritysilmeen mukaiset Word- ja PowerPoint-pohjat. Yritysilmeen mukaan toteutetut pohjat esityksille ja asiakirjoille ovat omiaan parantamaan yritysmielikuvaa. 

Suunnittelimme ja toteutimme PSET:lle WordPress-verkkosivuston, joka pidettiin selkeänä, tiiviinä ja informatiivisena. Tuotimme sivuston sisällöt asiakkaan toimittaman aineiston pohjalta. Sivustolla haluttiin herättää potentiaalisten työntekijöiden kiinnostus yrityksen työpaikkana, joten layout suunniteltiin vastaamaan erityisesti tähän tarpeeseen.