OmaOlo.fi -verkkopalvelun käytettävyystestaus

Toteutimme useita kokonaisuuksia sisältäneen sarjan käytettävyystestauksia DigiFinlandin OmaOlo.fi -verkkopalvelulle.

Linkki palveluun: www.omaolo.fi

Käytettävyystestaus

Suunnittelimme ja toteutimme DigiFinland Oy:n Omaolo.fi -palvelulle yhteensä neljä eri käytettävyystestauskierrosta vuoden 2020 aikana, palvelun kehityksen eri vaiheissa. 

Suunnittelu

Omaolo-palvelun käytettävyystestauksien suunnitteluun liittyy useita erityisiä vaatimuksia ja haasteita. Koska kyseessä on lääkinnällinen laite, palvelun kehittämistä sääntelevät erilaiset lait ja asetukset (kuten tietoturva ja henkilötietojen käsittely) jotka tuli ottaa huomioon myös testauskierroksilla.

Käytettävyystestausten suunnitteluprosessi aloitettiin aina palaverilla, jossa asiakas ja palvelun tekninen toteuttajat briiffasivatmeille tulevan testikierroksen ominaisuudet, joiden käytettävyys tulee testausten avulla selvittää, sekä halutut käyttäjäryhmät jotka ovat keskeisiä testauksen kannalta. Tämän briiffin pohjalta loimme soveltuvat tehtävänannot, joiden pohjalta testiin osallistuvat henkilöt testin aikana palvelua käyttävät.

Rekrytointi

Myös Omaolon käytettävyystestausten rekrytointitarpeissa oli yksilöllisiä erityispiirteitä. Testauksiin tarvittiin keskimääräistä suuremmat määrät käyttäjiä: laajimmilla testauskierroksilla palvelua testasikin yhteensä 30 käyttäjää. Näistä noin puolet oli ammattilaiskäyttäjiä, eli heitä jotka työkseen käyttävät Omaoloa aktiivisesti. 

Rekrytoidut ammattilaistestaajat edustivat monia eri terveydenhuollon osa-alueita ja työtehtäviä; testauksiin osallistui ylilääkäreitä, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia niin kouluterveydenhuollosta kuin terveyskeskuksistakin.

Puolet rekrytoiduista testaajista taas olivat “tavallisia kansalaisia”, eli palvelun eri kohderyhmiin kuuluvia asiakkaita. Testauksiin osallistuneiden henkilöiden ikähaitari oli alle 10-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Lisäksi testaajien joukossa oli myös henkilöitä, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Alaikäisten testaajien kanssa varmistettiin luonnollisesti huoltajien läsnäolo testaustilanteessa.

Toteutus

Omaolo-palvelun käytettävyystestausten toteutus myös poikkesi selkeästi aiemmin toteuttamistamme testauksista, koska koronavirusepidemiasta johtuen toteutimme kaikki, paitsi helmikuussa 2020 järjestetyn testikierroksen, täysin etänä. Tämä toi omat lisähaasteensa jo ennalta muutenkin vaativiin testauksiin; meidän piti varmistaa että kaikilla testiin osallistuvilla olisi testaustilanteeseen sopivat välineet ja riittävän nopea internetyhteys, sekä löytää sopiva työkalu, jonka avulla testit olisi mahdollisimman yksinkertaiset toteuttaa. Lopulta päädyimme käyttämään Lookback -nimistä palvelua, joka tarjosi suoraviivaisen ja yksinkertaisen käyttökokemuksen erityisesti testiin osallistujia ajatellen.

Satunnaisia teknisiä haasteita lukuunottamatta jokainen testikierros sujui lähes täydellisesti ja testeistä saatiin joka kierroksella paljon hyödyllistä tietoa palvelun jatkokehitystä varten. Lisäksi tämänkaltaisella jatkuvalla testaamisella saatiin varmistettua, että aiempien testauskierrosten pohjalta tehdyt muutokset palveluun, tosiasiassa paransivat käytettävyyttä.