Hel.fi käyttöliittymäsuunnittelu

Linkki palveluun: hel.fi

Tavoitteet ja laajuus

Olemme toimineet Helsingin kaupungin verkkoviestinnän suunnittelukumppanina jo useita vuosia, ja tämä on toinen kerta, kun olemme mukana suuremmassa kokonaisuudistuksessa. Kaupungin visuaalinen brändi-identiteetti oli uudistettu ja verkkopalvelun haluttiin vastaavan uutta yhteistä ilmettä. Samalla haluttiin myös tehdä joitakin rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia, jotta palvelu pysyisi ajan tasalla. 

Vastasimme uudistuksen suunnittelusta ja front end -kehityksestä. Työskentelimme yhdessä kaupungin verkkoviestinnän ja teknisen alustan toimittavan IBM:n kanssa. 

Toteutimme osa-alueiden uudistuksen yhdessä kaupungin verkkoviestinnän kanssa, rautalangoista valmiin front end -koodin toimitukseen. Työ käsitti portaalin etusivun ja yleisten tyylisääntöjen lisäksi muita laajempia osa-alueita, kuten kaupungin hakutoiminto, asiointipalvelut ja lukuisat sisältösivut. 

Design, prototyyppaus ja kehitys 

Hel.fi -portaalin etusivun lisäksi olemme työskennelleet myös palvelun erilaisten osioiden parissa. Näistä esimerkkeinä Watson -tekoälyn pohjalle rakennettu hakutoiminto, kaupungin asiointipalvelut ja erilaiset sisältösivut. 

Olemme toimittaneet asiakkaalle visuaalisten layouttien lisäksi myös html-prototyypit eri kokonaisuuksista, sekä tuotantovalmiiksi kehitetyn front end koodin. 

“Uudet Hel.fi –sivut on julkaistu onnistuneesti, ja saatu palaute on ollut kiittävää. Eräs palaute oli “Nyt on siirrytty ladasta mersuun”. 
Leila Oravisto, Web Service Coordinator, Helsinki City